Vedligeholdelse af Vestkyststien.

Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 7. februar 2023 besluttet, at fra og med 2024 vil kommunen ikke mere vedligeholde private fællesveje på Holmslands Klit, der indgår i Vestkystruten.

Du kan på Sammenslutningens hjemmeside læse nærmere om behandlingen i Teknik og Miljøudvalget og om Sammenslutningens høringssvar, se: Vestkyststien

Med venlig hilsen

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit