Årets Klitsyn den 15. JUNI 2022.

Undertegnede deltog i årets klitsyn, som var indkaldt af Henrik Lykke Sørensen fra Naturstyrelsen Blåvandshuk, der deltog 2 repræsentanter fra Kystdirektoratet, Michael Rasmussen og Ole Dalgaard, en repræsentant fra Kommunen, Peter Johansen, samt Klitfoged Hanne Nørrum Jensen.

Vi foretog inspektion af klitterne fra sti C 043 til sti C 046, og Hanne vil i efteråret igen udlægge kvas, og foretage beplantning med Hjelme. Omkring sti C 043, vil man gøre en ekstra indsats, da der her er ekstra meget sandflugt.

Michael Rasmussen fra Kystdirektoratet, kom med den glædelige overraskelse, at der bliver strandfodret med små 400.000 m3 sand på strækningen fra sti C 049, og syd på. Måske så langt ned som sti C 043, og det vil jo være meget positivt, da de sidste par små storme, har taget flere meter af klitterne, på denne strækning.

Leif Steen Andersen

Formand

Kortfattede notater fra årets klitsyn kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside: Naturstyrelsen