Skip to content

Årsmøde i Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger

Se beretning fra årsmødet under fanebladet nyttige links – sammenslutningens hjemmeside

Nedenfor link til spørgsmål til borgmesteren ifm. årsmødet

Referat af spg. til borgmester Hans Østergaard 2020