Referat fra Bestyrelsesmøderne den 6.april 2024.

Til medlemmerne, Hermed referaterne fra vores bestyrelsesmøder: Aargab1976.06.04.24 Vejlaug 2005.06.04.24 Sidste frist for indbetaling af kontingent på 100 kr. for 2024 var den 1.april 2024 – MEN 49 har endnu ikke betalt! p.b.v. Karsten

Læs mere

Forslag til Generalforsamlingen den 4.maj 2024, kl. 9.30!

Til punkt 5: 1.    Optagelse i Vejlauget: Granvej 7 – 23 og Granvej 27 – 37 – Godkendt! 2.   Forslag til nye vedtægter til Grundejerforeningen Aargab af 1976:  Nye vedtaget: Vedtægter for Vejlaug (04.05.2024) 3.   Forslag til nye vedtægter for Vejleauget af 2005: Nye vedtaget: Vedtægter for Vejlaug (04.05.2024) 4. Forslag 1: Generalforsamlingen udtrykker…

Læs mere

Bilag til Nyhedsbrev fra Vejlauget!

Her er de i Nyhedsbrevet omtalte bilag: Notat vedr. de naermere betingelser for etablering vandafldningsforantaltning efter vandlobsloven.docx Klipning-af-træer Med venlig hilsen Leif S. Andersen Formand      

Læs mere

Slutning på en træls sag der efter 4 mdr. desværre endte negativ!

OPTAGELSE I VEJLAUGET? Efter opstart den 18/7-23 på frivillig tilslutning til Vejlauget for de sommerhuse på Granvej der ikke har været medlem af Vejlauget, har bestyrelsen for Vejlauget besluttet at indstille til Årgabs Bestyrelse nu efter 4 mdr. venten, med meget bøvl og besvær sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune, for at få den sidste sommerhusejer til…

Læs mere

Vesterhav Syd-møller

Hej Alle Man turde næsten ikke tro på det, men man må sige arbejdet har båren frugt. Jeg mener denne information skal udsendes til vores medlemsforeninger med kraftig opfordring til, at informationen udsendes til alle grundejere, så vil alle være informeret, og de kan forholde sig til at søge. Super når ting lykkes. Tage Schmidt…

Læs mere

Beskyt klitterne!

Som alle kan se, slider det i disse år hårdt på klitterne langs kysten, herunder på Klitten. Flere og flere besøger området, helårsturismen er stærkt stigende. Desværre er det ikke alle gæster, som “behandler klitterne ordentligt”. Sammenslutningen har lagt to A4-sider på hjemmesiden, som er velegnede til ophængning i sommerhuse. Siderne har få gode råd…

Læs mere

Adgang for renovationsbilen!

Ringkøbing-Skjern Kommune sendte i august måned en henvendelse til Sammenslutningen om adgang for renovationsbilen til sommerhuse. På Sammenslutningens hjemmeside kan du læse henvendelsen – se : Dagrenovation/affaldsorientering I henvendelsen indgår en skitse, der viser en bredde på 5 m og en højde på 4,2 m. Sammenslutningen har holdt møde med Ringkøbing-Skjern Kommune om henvendelsen. På…

Læs mere

Kontingent 2024

Hej alle, Som vedtaget på vores Generalforsamling er kontingentet til Grundejerforeningen i 2024, der opkræves primo februar 2024 via mail nedsat til kun: 100 kr.!  Til gengæld er kontingentet til Vejlauget steget til: 650 kr. for 2024 og det opkræves via Ejendomsskattebilletten! Med venlig hilsen Karsten Ransby Nielsen Kasserer

Læs mere

Fra Sekretæren:

Til alle medlemmerne, Hermed opfyldes et ønske fra Generalforsamlingerne til “DE GAMLE SURE MÆND”: Referater fra vores sidst afholdte bestyrelsesmøder: Aargab1976.11.06.23 Vejlaug 11.06.2023                                                               Med…

Læs mere

Fra Generalforsamlingerne: Lørdag den 13.maj 2023.

Referatet: Generalforsamlingsreferater 2023 NOTAT – om den nærmere adgang til at iværksætte et konkret dræningsprojekt ved Tingodden efter vandløbsoven samt finansering heraf og omkostfordeling Kort om sagens baggrund To grundejere ved vejen Tingodden syd for Hvide Sande har indhentet foreløbigt tilbud på etablering af vandafledningsforanstaltninger efter vandløbsloven i området omkring Tingodden med henblik på etablering…

Læs mere