Fra Generalforsamlingerne: Lørdag den 13.maj 2023.

Referatet: Generalforsamlingsreferater 2023 NOTAT – om den nærmere adgang til at iværksætte et konkret dræningsprojekt ved Tingodden efter vandløbsoven samt finansering heraf og omkostfordeling Kort om sagens baggrund To grundejere ved vejen Tingodden syd for Hvide Sande har indhentet foreløbigt tilbud på etablering af vandafledningsforanstaltninger efter vandløbsloven i området omkring Tingodden med henblik på etablering…

Læs mere

Fremtidig vedligeholdelse af Vestkyststien

Sammenslutningen er af den opfattelse, at Ringkøbing-Skjern Kommune løber fra sin forpligtelse til at vedligeholde Vestkyststien. Se Sammenslutningens brev til Ringkøbing-Skjern Kommune her: Vestkyststien. Med venlig hilsen Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit

Læs mere

Forslag til generalforsamlingen d. 13.5.2023 fra Knud Kølbæk.

Jeg har tidligere sendt forslag vedr. Pkt. 5.2 og sender det hermed igen med en lille udvidelse:(samarbejde/åbenhed) Visioner/arbejdsdrøftelser: “Primært med henblik på hvordan Grundejerforeningens generalforsamlinger bruges/kan bruges til mere “brede” debatter og drøftelser om ting der ligger medlemmerne på sinde her og nu, samt i fremtiden. “Disse input vil så blive fremlagt, som oplæg til…

Læs mere

Vedligeholdelse af Vestkyststien.

Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 7. februar 2023 besluttet, at fra og med 2024 vil kommunen ikke mere vedligeholde private fællesveje på Holmslands Klit, der indgår i Vestkystruten. Du kan på Sammenslutningens hjemmeside læse nærmere om behandlingen i Teknik og Miljøudvalget og om Sammenslutningens høringssvar, se: Vestkyststien Med venlig hilsen Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger…

Læs mere

Alle Jeres medlemmer er meget velkomne

Til Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit Vattenfall indbyder til Åbent Hus en række dag frem til sommer. Det foregår i Fiskeriets Hus i Hvide Sande. Alle er selvfølgelig velkommen. Jeg håber, at I har mulighed for at viderebringe informationen, som er vedhæftet som annonce, der bliver indrykket i Ringkøbing-Skjern Dagblad lørdag den 11. februar.…

Læs mere

Stop for vedligeholdelse af Vestkystruten/Vestkyststien

Påtænkt stop for kommunal vedligehold af grusbelægninger på Vestkystruten, hvor den forløber på private fællesveje Ringkøbing-Skjern Kommune har i brev anmodet Sammenslutningen om udtalelse vedr. påtænkt stop for kommunal vedligehold af grusbelægninger på Vestkystruten, hvor den forløber på private fællesveje. Sammenslutningen har i brev den 4.1.2023 afgivet høringssvar. I Sammenslutningens brev står der bl.a.: “Det…

Læs mere

Generelle betragtninger om ulovlige byggerier

ALLE MEDLEMMER ØNSKES HERMED ET FORSINKET GODT NYTÅR! Vi har fra Sammenslutningen modtaget følgende: Sammenslutningen ønsker alle grundejerforeninger et godt nytår. Tak for samarbejdet i 2022 – vi ser frem til samarbejdet i 2023. Generelle betragtninger om ulovlige byggerier Emnet “ulovlige byggerier” blev berørt på Sammenslutningens årsmøde i 2022, og emnet har også været omtalt…

Læs mere

Emne: Information til sommerhusejerne

Kære sammenslutning Vil I hjælpe med at distribuere til de grundejerforeninger, der er medlem af Jeres paraplyorganisation. Da vi ikke har og må opbevare mailadresser på personniveau. Kære sommerhusejer og udlejer Vesterhav Syd Jeg vil ønske Jer en glædelig jul og et godt nytår Venlig hilsen/kind regards Arne Rahbek Community & Stakeholder Manager Consenting Vattenfall…

Læs mere