Forslag til generalforsamlingen d. 13.5.2023 fra Knud Kølbæk.

Jeg har tidligere sendt forslag vedr. Pkt. 5.2 og sender det hermed igen med en lille udvidelse:(samarbejde/åbenhed)

Visioner/arbejdsdrøftelser: “Primært med henblik på hvordan Grundejerforeningens generalforsamlinger bruges/kan bruges til mere “brede” debatter og drøftelser om ting der ligger medlemmerne på sinde her og nu, samt i fremtiden. Disse input vil så blive fremlagt, som oplæg til en debat under Formandens beretning” 

Som der står nævnt ovenfor, vil jeg umiddelbart efter/i forlængelse af formandens beretning komme med et oplæg til drøftelse om emner som samarbejde, troværdighed, loyalitet, åbenhed m.m. da jeg mener disse begreber er essentielle ifm. bestyrelsesarbejde og kommunikation mellem bestyrelse og øvrige medlemmer i grundejerforeningen.

Da der er lang tid til tidsfristen for forslag, går jeg ud fra, at jeg indtil videre er den eneste, som har et forslag. Jeg beder derfor som anført, om at få ordet umiddelbart efter formandens beretning.

Vil formanden bekræfte modtagelsen af mit forslag, samt at ovenstående bliver bekendtgjort for grundejerforeningens medlemmer.

Kort gennemgang af dræningsprojektet , jf. vedhæftede.

Hermed følgende forslag til vedtægtsændringer

Grundejerforeningen:

Til § 3 formål tilføjes det med rødt markerede:

At varetage medlemmernes fælles interesser og anliggender i forhold til offentlige myndigheder og private og statslige virksomheder. At foranledige at stier / stiger til havet etableres og vedligeholdes. At yde lån til Vejlauget med henblik på at opfylde Vejlaugets formålsbestemmelser. At der skabes et godt miljø for sommerhusejere, samt at vi arbejder for at beskytte naturen.

Vejlauget:

§ 2 formål (Sidste sætning i nuværende vedtægter slettes, såfremt kommunen ikke længere deltager i vedligeholdelse af Tingodden).

Vejlaugets formål er med relevante/hensigtsmæssige midler, fx grus og afvanding at vedligeholde Tingodden, Søholmvej og Mettes Bjerg og de andre tilsluttede veje, så de altid fremtræder i en vedligeholdt stand. Bla. etablerer og vedligeholder Vejlauget nødvendige vejunderføringer, dog finansieres vejunderføringer i private indkørsler kun med 50%.

Forslag om overførsel af penge fra GF til Vejlauget

Under betingelse af vedtagelse af lån fra GF til Vejlauget foreslår vi, at når tid er, overføres 250.000 – 300.000 kr. fra GF til Vejlauget. Lånet tilbagebetales over 10 år med en rente på ca. 3 % p. a. Årlig ydelse ved lån på 300.000 kr. er 35.169 kr.

Ikke bindende/vejledende afstemning

Der foretages en ikke bindende/vejledende afstemning om vedhæftede forslag til finansiering af dræningsprojektet.

Bemærk at tallene er foreløbige, da inflation, priser m. m. varierer meget i disse tider.

Vedtægtsændring Grundejerforeningen

§ 4 stk. 6 ændres, til: (Bemærk at nedenstående ændring er under betingelse af, at et medlem af GF melder sig til jobbet som kasserer)

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som alle skal være skødeindehaver eller ægtefælle/samlever til skødeindehaver.

Kontingent Vejlaug

Det foreslås, at kontingent bliver forhøjet midlertidigt med 150 kr. årligt ifm. dræningsprojektet.

Da grundejerforeningen fra og med 2024 sandsynligvis skal overtage al vedligeholdelse af Tingodden skal bestyrelsen tage stilling til yderligere forhøjelse af kontingent.

M. v. h.

Knud

Tingodden oversigtsplan, partsfordeeling jan 23NY

Tingodden sommerhusområde beskrivelse, marts 2023