Fremtidig vedligeholdelse af Vestkyststien

Sammenslutningen er af den opfattelse, at Ringkøbing-Skjern Kommune løber fra sin forpligtelse til at vedligeholde Vestkyststien.

Se Sammenslutningens brev til Ringkøbing-Skjern Kommune her: Vestkyststien.

Med venlig hilsen

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit