Gamle Nyheder 2013

GAMLE NYHEDER 2013

Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern kommune
13.12.2013 Indtagning af stiger, der sander til:
Stigen ved nr 35 er taget ind til vinter da den sander til.
Hvis der er andre stiger, der sander til, vil de blive taget ind løbende.
06.12.2013


Referater:
Referat af møde vedr. Lokalplan 352 – området ved Mettes Bjerg
26.11.2013
Referat fra SA mødet med kommunen
13.11.2013


Bestyrelsesmøde:
Mødereferat for grundejerforeningen
Indsigelse mod lokalplan 352
Mødereferat for Vejlauget
24.10.2013


Bekæmpelsen af hybenroser:
Drone jager roser fra luften
11.10.2013 Vestkyststien:
Ringkøbing-Skjern Kommune har bevilget 300.000 kr. til renovering af Vestkyststien på grund af, at en tysk cyklistorganisation har gennemgået stien og  givet den 2 stjerner!
Vestkyst ruterapport
Vestkystrute anbefalinger for Nymindegab/Thyborøn
11.10.2013 Udstykning på Mettes Bjerg:
Ringkøbing-Skjern Kommune har sendt lokalplanforslag nr. 352 i offentlig høring. Den omhandler udstykning af yderligere 7 sommerhusgrunde på Mettes Bjerg. Grundejerforeningen er ikke tilhænger af udstykningen og agter at gøre indsigelse mod den, ligesom evt. vedtagelse af pkt. 7.11 og 11.2 vil medføre store udgifter for grundejerforeningen, hvis grundejerforeningen følger den.
Lokalplan for Mettes Bjerg
11.10.2013


Klipning af træer og beplantning:

Ringkøbing-Skjern Kommune sender anmodning om beskæring af træer og beplantning langs vejene i sommerhusområderne
Se meddelelse fra Kommunen
Se principskitse
14.08.2013

Rydning af hyben:
Der har været flere henvendelser om hyben ved vores stier. Foreningen vil ikke rydde hyben i klitfredet område, men tage det op på klitsynet, da vi mener, det er Naturstyrelsens opgave. Det er endnu ikke lykkedes at få en dato for klitsyn i foreningens område.
10.08.2013 Energivenlige sommerhuse
10.08.2013


Folder om naturpleje i sommerhusområder
Ny naturfolder
17.06.2013 Folder om god byggeskik på klitten
På et møde med håndværkerne i kommunen har Ringkøbing-Skjern Kommune præsenteret folderen “Sommerhuse på klitten”  med eksempler på god byggeskik i klittens sommehusområder samt nogle eksempler på mindre heldige løsninger. Et fint inspirationsmateriale til sommerhusejere og håndværkere udarbejdet af Vibeke Rønnow Landskab.
27.01.2013 Tømningningskalender 2013 – sommerhustømning
På ESØ’s hjemmeside er tømningskalenderen 2013 for dagrenovation i sommerhusområder nu tilgængelig.
12.01.2013 Beretning og referat mm. fra årsmødet i Sammenslutningen af Grundejerforeninger
Links til filer med materialet fra årsmødet den 25. august 2012:
Beretning og referat
Formueopgørelse og budgetoplæg
Bilag
Kystdirektoratets indlæg om kystbeskyttelse
30. september 2012 Ny renovationsaftale
Ringkøbing-Skjern Kommune har indgået en ny renovationsaftale med Meldgaard Miljø A/S for perioden 1. september 2012 – 31. august 2016.
Kommunen har i den forbindelse på opfordring fra sommerhusgrundejerforeningerne udarbejdet et notat om indsamling og transport af affald i sommerhusområder.