Gamle Nyheder 2014

GAMLE NYHEDER 2014

Opfordring til sommerhusejerne:
Når I konstaterer huller i vejene, bedes I indberette dem til Ringkøbing-Skjern Kommune, her:
http://zapmap.dk/survey/83/44/YCETFGVNTE98201412352
09.09.2014


Svar vedr. målerbrøndsafgift
Svarbrev
09.09.2014


Brev vedr. afgift til sommerhusejerne
Læs brevet her
11.08.2014


Lokalplanforslag vedr. Mettes Bjerg er trukket tilbage
Se vedhæftede brev
05.07.2014


Referater fra generalforsamlingen:
Se under fanen ‘Generalforsamling
03.06.2014


Forslag til generalforsamlingen
Læs forslaget fra Svendborg
26.04.2014


Nyt fra Energivenlige Feriehuse
Fra projekt Energivenlige Feriehuse
10.04.2014


Vestkysten – det handler om sikkerhed:
Læs på Kystdirektoratets hjemmeside
19.03.2014


Referat fra møde med politiet:
Information om forebyggelse af indbrud i sommerhuse
18.03.2014


Videncenter for Kystturisme i Hvide Sande
Tilmeld dig nyhedssbrevet
01.03.2014


Generalforsamling 2014:
Se under fanen ‘Generalforsamling’
Girokortet er på vej!
10.02.2014


Referat fra mødet om kystsikring


Borgermøde:
Referat fra borgermøde den 30. januar 2014 om havvindmøller
07.02.2014


Fiskeriets hus:
Lidt info. om fiskeriets hus og evt. muligheder for gæster
27.01.2014


Kystnære havvindmøller:
Indkaldelse af idéer og forslag
27.01.2014


Indbydelse til informationsmøde
med fokus på forebyggelse af indbrud i sommerhuse
17.01.2014


Udskiftning af vandmålere
Ringkøbing-Skjern Forsyning har besluttet at udskifte samtlige vandmålere til fjernaflæste vandmålere i hele forsyningsområdet over de kommende år, hvilket vil medføre prisstigninger.
Læs mere her.
12.01.2014


Brand i sommerhuse
Farlige elmålere
Artikel fra sikkerhedstyrelsen
05.01.2014


Hvide Sande vinder Den Europæiske Solpris 2013
Den prestigefyldte European Solar Prize uddeles for 20. gang i Berlin.
Se nærmere på Folkecenterets hjemmeside
04.01.2014


Grundejerforeningens nye bemærkninger til Mettes Bjerg
04.01.2014