Gamle Nyheder 2015

GAMLE NYHEDER 2015

Udskiftning af elmålere
RAH har netop meddelt, at man er startet med udskiftningen af elmålere ved Hegnet i syd og regner med at nå op til Hvide Sande i slutningen af marts 2016.
09.12.2015


Møde om spildevand

Snerlevej
26.11.2015


Svar fra Statsforvaltningen vedr. afgift for målerbrønd
17.11.2015


Forslag til kystsikring sendt til Miljø- og fødevareminister Eva Kjær Hansen

Svar fra Statsforvaltningen vedr. Ringkøbing – Skjern Forsyning
22.10.2015


 


Vedligeholdelse af Vestkyststien
21
.08.2015


Udskiftning af elmålere, potentien brandfare ved stikbensmålere


Referat fra møde med KDI i Lemvig den 25-6-2015
15.07.2015


Udskiftning af elmålere
20.06.2015


Problemer med vand på grundene
30
.05.2015


Vedligeholdelse af Vestkyststien

Svar fra Kystdirektoratet ang. ansøgning om parallelhøfter

Referater fra generalforsamlingen:
Se under fanen ‘Generalforsamling
22.05.2015


Nabohøring vedr. mobilhomes på Nordsø Camping
21.05.2015


Læserbrev til Dagbladet Ringkøbing-Skjern vedr. Vestkystens forfald

Teknik- og Miljøudvalgets forslag om sommerhuse større end 120 m2
23.04.2015


Klitsyn:
Der afholdes klitsyn i Årgab den 22. april 2015 kl. 9.00.
Mødested: Karen Brands Vej 77.
08.04.2015


Strandfodring:
Nyt om strandfodring fra Kystdirektoratet
13.03.2015


Orientering til medlemmerne
23.02.2015


Video fra Dagbladet-Ringkøbing-Skjern:
Se hvor hård vinterstormene har været ved kysten
15.02.2015


Generalforsamling 2015:
Lørdag den 2. maj kl. 9.30 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2 B i Hvide Sande.
Indkaldelse med dagsorden
07.01.2015


Tilbud fra Hvide Sande Hallen
05.02.2015


Stiger:
Det har været nødvendigt at tage nogle af stigerne ind (rullet op og ligger på toppen), da havet har taget nedgangene, så de var blevet farlige at bruge, og alt efter vejret kan det blive nødvendigt at tage flere stiger ind. Parallelhøfter:
Der, hvor der ligger parallelhøfter har havet ikke gnavet af klitten, så I opfordres til at anmode Kystdirektoratet (www.kyst.dk) om at udlægge flere parallelhøfter, så man undgår, at havet tager af klitten.
25.01.2015