GAMLE NYHEDER 2018

GAMLE NYHEDER 2018

Vejskilt

Grundejerforeningen har efter ønske fra nogle beboere og med tilladelse fra kommunen opsat et ”blind vej” skilt for at undgå vendinger fra bilister, der fejlagtigt tror, de kan komme ud på landevejen for enden af Tingodden.
Se vejskiltet
06.11.2018


Høringsfristen er forlænget til den 25. juli 2018
iflg. mail fra Nanna Fredslund Jensen
17.07.2018


Charlotte Hersbølls og Erik Korsholm Nielsens indsigelse mod yderligere campinghytter
16.07.2018


VIGTIGT

I bedes alle maile jeres sommerhusadressehjemadresse og e-mail til kasserer Karsten Ransby Nielsens nye e-mailadresse: aargab1976@stofanet.dk

Ringkøbing-Skjern kommune vil – med henvisning til EU’s nye dataforordning – ikke længere opgive navn og adresse på sommerhusejerne til grundejerforeningerne.

Al kommunikation er derfor nødt til at foregå digitalt fremover.
15.07.2018


Grundejerforeningens indsigelse mod yderligere campinghytter
15.07.2018


Naboorientering
Ansøgning om opstilling af 4 stk. mobilhomes på Nordsø Camping Indvendinger skal sendes inden 18.7.18 til
Nanna Fredslund Jensen, e-mail adresse:
nanna.jensen@rksk.dk. Husk at hver enkelt medlems stemme tæller lige så meget som Grundejerforeningens stemme tæller.
06.07.2018


Til Sommerhuset:
Færdselsregler på tysk (til udprintning)
Information om klitterne (dansk)
Information om klitterne (tysk)
08.06.2018


Generalforsamlingen 2018

Brochure som kan udprintes og lægges i sommerhusene
09.05.2018


Forslag om optagelse i Vejlauget
Ansøgning vil blive imødekommet, såfremt betingelser for optagelse – herunder bl. a. underskrift af alle involverede beboere – bliver imødekommet
03.04.2018


Referat fra mødet om afvandinsproblemer på Tingodden 256-300
19.02.2018


Generalforsamling 2018
Lørdag den 28 april kl. 9.30 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2 B i Hvide Sande
Indkaldelse med dagsorden
18.02.2018


Møde om afvanding fredag d. 16 februar 2018 kl 9, Tingodden 300
13
.02.2018


Gravetilladelse Karen Brandts Vej 101 – 105
06.02.2018


Energirenoveringer i sommerhuse
22.01.2018