Generelle betragtninger om ulovlige byggerier

ALLE MEDLEMMER ØNSKES HERMED ET FORSINKET GODT NYTÅR!

Vi har fra Sammenslutningen modtaget følgende:

Sammenslutningen ønsker alle grundejerforeninger et godt nytår. Tak for samarbejdet i 2022 – vi ser frem til samarbejdet i 2023.

Generelle betragtninger om ulovlige byggerier

Emnet “ulovlige byggerier” blev berørt på Sammenslutningens årsmøde i 2022, og emnet har også været omtalt flere gange i Ringkøbing-Skjern Dagblad. De forhold, som har givet anledning til sager er primært anvendelsen af “udhuse” til beboelse, og så naturligvis sagerne om ulovlige byggerier i §3 områder.

Sammenslutningen har udarbejdet et notat med overskriften “Generel betragtning om ulovlige byggerier”. Du kan finde notatet på Sammenslutningens hjemmeside, se: Ulovligt byggeri

I notatet kan du læse om:

  • ulovlige forhold ved et byggeri
  • kommunens forpligtelse
  • lovliggørelse
  • 3 sager.

Med venlig hilsen

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit/

Bestyrelsen for Aargab Grundejerforening af 1976