NYT fra bestyrelsen

Hej,

Aksel Nielsen er med omgående virkning udtrådt af bestyrelsen.

Kontingent for 2023:

Håber at du/I stadig vil støtte vores Grundejerforening Årgab af 1976?

Jeg mangler stadig indbetaling fra 69 medlemmer der betalte i 2022!

Håber det er en forglemmelse!

Så  din indbetaling på denne konto er meget velkommen, TAK!

Kontonavn: Årgab af 1976

Reg, nr.: 5545

Kontonummer: 3486 220 774

Beløb uændret: 300 kr.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Karsten Ransby Nielsen, Kasserer

NB. Husk man skal have betalt kontingent for at kunne deltage og stemme på generalforsamlingen: Lørdag den 13.maj 2023, kl. 9.30 i Fiskeriets Hus.