Kontingent 2024

Hej alle,

Som vedtaget på vores Generalforsamling er kontingentet til Grundejerforeningen i 2024, der opkræves primo februar 2024 via mail nedsat til kun:

100 kr.! 

Til gengæld er kontingentet til Vejlauget steget til: 650 kr. for 2024 og det opkræves via Ejendomsskattebilletten!

Med venlig hilsen

Karsten Ransby Nielsen

Kasserer

NB. Kun 4 “mangler” at betale for 2023!