MEDLEMSKAB

Enhver, der ejer en sommerhusgrund i Årgab, kan blive medlem af Grunderejerforeningen Årgab af 1976. Kontingentet er på 300 kr. om året.

Hvorfor være mellem af Grundejerforeningen?

Fordi Grundejerforeningen:

  • Med udlægning af stiger og halm sikrer, at nedbrydningen af klitterne minimeres
  • Varetager grundejerenes interesser og sørger for kontakt til Kommunen, Regionen, Skov- og Naturstyrelsen m.fl.
  • Gennemgår udkast til lokalplaner for området
  • Sørger for støvbinding af vejene en ekstra gang om året
  • Sørger for, at der sættes skilte op, hvor det kan være nødvendigt at skilte.
  • Opsætter vejchikaner på de mest trafikerede strækninger for at reducere hastigheden på disse veje.
  • Arbejder for, at vores sommerhusområde forsat er attraktivt – et godt ry gavner både lejeindtægterne og sommerhuspriserne.

Med dit medlemskab støtter du Grundejerforeninges arbejde og styrker dens mulighed for at øve indflydelse over for relevante myndigheder.

Sådan ser en postkasse ud, hvor der er betalt kontingent.

Vedtægter for Aargab af 1976

postkasse