Skip to content

MEDLEMSKAB

Enhver, der ejer en sommerhusgrund i Årgab, kan blive medlem af Grunderejerforeningen Årgab af 1976. Kontingentet er på 300 kr. om året.

Hvorfor være mellem af Grundejerforeningen?

Fordi Grundejerforeningen:

  • Med udlægning af stiger og halm sikrer, at nedbrydningen af klitterne minimeres
  • Varetager grundejerenes interesser og sørger for kontakt til Kommunen, Regionen, Skov- og Naturstyrelsen m.fl.
  • Gennemgår udkast til lokalplaner for området
  • Sørger for støvbinding af vejene en ekstra gang om året
  • Sørger for, at der sættes skilte op, hvor det kan være nødvendigt at skilte.
  • Opsætter vejchikaner på de mest trafikerede strækninger for at reducere hastigheden på disse veje.
  • Arbejder for, at vores sommerhusområde forsat er attraktivt – et godt ry gavner både lejeindtægterne og sommerhuspriserne.

Med dit melemskab støtter du Grundejerforeninges arbejde og styrker dens mulighed for at øve indflydelse over for relevante myndigheder.

Indmeldelse i Grundejerforeningen, skriv venligst til kassereren.

 

Sådan ser min postkasse ud, for jeg har betalt kontingent.

postkasse