Nyheder

Årets Klitsyn den 15. JUNI 2022.

juni 26, 2022

Undertegnede deltog i årets klitsyn, som var indkaldt af Henrik Lykke Sørensen fra Naturstyrelsen Blåvandshuk, der deltog 2 repræsentanter fra Kystdirektoratet, Michael Rasmussen og Ole Dalgaard, en repræsentant fra Kommunen, Peter Johansen, samt Klitfoged Hanne Nørrum Jensen.

Vi foretog inspektion af klitterne fra sti C 043 til sti C 046, og Hanne vil i efteråret igen udlægge kvas, og foretage beplantning med Hjelme. Omkring sti C 043, vil man gøre en ekstra indsats, da der her er ekstra meget sandflugt.

Michael Rasmussen fra Kystdirektoratet, kom med den glædelige overraskelse, at der bliver strandfodret med små 400.000 m3 sand på strækningen fra sti C 049, og syd på. Måske så langt ned som sti C 043, og det vil jo være meget positivt, da de sidste par små storme, har taget flere meter af klitterne, på denne strækning.

Leif Steen Andersen

Formand

Kortfattede notater fra årets klitsyn kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside: Naturstyrelsen

Velkommen til VESTKYSTEN

maj 22, 2022

Hermed fra Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit: Praktisk information

Med venlig hilsen

Årgabs bestyrelsesmedlem i Sammenslutningen

Leif S. Andersen

Formand for Årgab af 1976 og Vejlauget af 2005

 

 

Generalforsamling 2022

maj 7, 2022

Til alle medlemmer!

Grundejerforeningen Aargab af 1976 og Vejlauget har afholdt generalforsamlinger:

Lørdag den 7. Maj 2022, kl. 9.30 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2 B i Hvide Sande

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Nyvalgt formand Leif S. Andersen:

 

Referat generalforsamlinger 07.05.2022 

Vejlaugets beretning for året 2022

Næste års Generalforsamlinger er:

Lørdag den 13.maj 2023, kl. 9.30 i Fiskeriets Hus, 6960 Hvide Sande.

SIDSTE Nyt om §3 grunde fra RKSK Dagblad

april 27, 2022

nyt om §3 grunde

Her er så sidste nyt om §3 – grundene :Her er lidt nyt fra avisen

 

Gem dine affaldsbeholdere – udstilling giver ny inspiration

marts 19, 2022

Til december får alle husstande og sommerhuse endnu en affaldsbeholder. Fra mandag den 21. marts kan borgere og sommerhusejere få inspiration til flotte beholderskjul på kommunens ti genbrugspladser.

Vi har dem alle sammen- affaldsbeholderne, hvor vi sorterer henholdsvis mad- og restaffald. Til december får vi endnu en todelt beholder, hvor vi i den ene side skal sortere pap og papir, mens plast, metal og mad- og drikke-kartoner skal i den anden side.

– Der er stadig god tid til, de nye affaldsbeholdere kommer, men vi ved, at der skal sættes tid af til at indrette korrekte adgangsforhold og måske også beholderskjul. Derfor informerer vi allerede nu om reglerne og giver inspiration, for så kan sommerhusejere også nå at få gjort pladsen ved sommerhuset klar, til når de nye affaldsbeholdere kommer i august-oktober.

Den nye affaldsspand kommer i løbet af august til oktober, men den skal den først tages i brug den 1. december.

Find flere oplysninger om reglerne for adgangsforhold og om kommunens henteordning på : rksk.dk/henteordning