Nyheder

Fyrværkeri !

december 2, 2022

Til alle,

Grundejerforeningen håber at alle får en fredelig nytårsaften, så derfor denne reminder fra Sammenslutningens hjemmeside:

De 5 fyrværkeriråd

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Aargab af 1976

og Vejlauget af 2005.

Visioner/arbejdsdrøftelse!

november 3, 2022

På bestyrelsesmødet søndag den 23.oktober 2022, drøftede vi emnet:

Visioner/arbejdsdrøftelse

Primært med henblik på hvordan Grundejerforeningens generalforsamlinger bruges/kan bruges til mere ”brede” debatter og drøftelser om ting der ligger medlemmerne på sinde her og nu, samt i fremtiden.

Så har I/du nogle gode ”input” så send det til:

Aksel Nielsen på mail:

tanddyr@gmail.com (senest den 1.maj 2023), tak.

Disse input vil så blive fremlagt, som oplæg til en debat under Formandens beretning.

Skulle dette så munde ud i et ønske om, at emnet bliver et fast punkt på vores generalforsamling(er), kan det så vedtages under punkt 5 (Indkomne forslag).

 

Med venlig hilsen

Karsten Ransby Nielsen

p.b.v

Kasserer.

 

Årsmøde i Sammenslutningen!

oktober 11, 2022

ÅRSMØDE

afholdes

LØRDAG D. 27. AUGUST 2022 kl. 9.00

Lejrskolen Vesterled, Vesterledvej 76, Haurvig

Dagens program:

09.00 – 09.30 Kaffe og rundstykker

09.30 – 11.00 Årsmøde

11.00 – 12.30 Indlæg efter Årsmødet: Borgmester Hans Østergaard

kommer og giver svar på diverse spørgsmål.

Med venlig hilsen

Sammenslutningen

Tage Schmidt, formand

Her er referatet – se: Hjemmesiden

Sommerhuskloakering!

august 27, 2022

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

SOMMERHUSKLOAKERING

I RINGKØBING-SKJERN

KOMMUNE

se HER: Plan

 

Fra Miljøministeriet/Naturstyrelsen.

august 25, 2022

Sidste nyt fra Kystdirektoratet :

FÆLLESAFTALEN :

Lodbjerg-Nymindegab – Ringkøbing-Skjern Kommune_23.08.22 RKSK

(Klik her)

                                                                                                                                         

HAR DU SET I DIN e-BOKS: Ny affaldsbeholder og ny henteordning.

august 13, 2022

Til alle sommerhusejere:

Skrivelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune: Genbrug

Læs også de gældende regler for adgangsforhold: Henteordning

Tak fordi du sorterer!

Land, By og Kultur – Genbrug.

 

 

Årets Klitsyn den 15. JUNI 2022.

juni 26, 2022

Undertegnede deltog i årets klitsyn, som var indkaldt af Henrik Lykke Sørensen fra Naturstyrelsen Blåvandshuk, der deltog 2 repræsentanter fra Kystdirektoratet, Michael Rasmussen og Ole Dalgaard, en repræsentant fra Kommunen, Peter Johansen, samt Klitfoged Hanne Nørrum Jensen.

Vi foretog inspektion af klitterne fra sti C 043 til sti C 046, og Hanne vil i efteråret igen udlægge kvas, og foretage beplantning med Hjelme. Omkring sti C 043, vil man gøre en ekstra indsats, da der her er ekstra meget sandflugt.

Michael Rasmussen fra Kystdirektoratet, kom med den glædelige overraskelse, at der bliver strandfodret med små 400.000 m3 sand på strækningen fra sti C 049, og syd på. Måske så langt ned som sti C 043, og det vil jo være meget positivt, da de sidste par små storme, har taget flere meter af klitterne, på denne strækning.

Leif Steen Andersen

Formand

Kortfattede notater fra årets klitsyn kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside: Naturstyrelsen

Velkommen til VESTKYSTEN

maj 22, 2022

Hermed fra Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit: Praktisk information

Med venlig hilsen

Årgabs bestyrelsesmedlem i Sammenslutningen

Leif S. Andersen

Formand for Årgab af 1976 og Vejlauget af 2005

 

 

Generalforsamling 2022

maj 7, 2022

Til alle medlemmer!

Grundejerforeningen Aargab af 1976 og Vejlauget har afholdt generalforsamlinger:

Lørdag den 7. Maj 2022, kl. 9.30 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2 B i Hvide Sande

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Nyvalgt formand Leif S. Andersen:

 

Referat generalforsamlinger 07.05.2022 

Vejlaugets beretning for året 2022

Næste års Generalforsamlinger er:

Lørdag den 13.maj 2023, kl. 9.30 i Fiskeriets Hus, 6960 Hvide Sande.

SIDSTE Nyt om §3 grunde fra RKSK Dagblad

april 27, 2022

nyt om §3 grunde

Her er så sidste nyt om §3 – grundene :Her er lidt nyt fra avisen