Nyheder

Referat fra Bestyrelsesmøderne den 6.april 2024.

april 9, 2024

Til medlemmerne,

Hermed referaterne fra vores bestyrelsesmøder:

Aargab1976.06.04.24

Vejlaug 2005.06.04.24

Sidste frist for indbetaling af kontingent på 100 kr. for 2024 var den 1.april 2024 – MEN 71 har endnu ikke betalt!

p.b.v.

Karsten

Forslag til Generalforsamlingen den 4.maj 2024, kl. 9.30!

april 6, 2024

Til punkt 5:

1.   Forslag til nye vedtægter til Grundejerforeningen Aargab af 1976 (Vedtægter for Aargab af 1976)

2.   Forslag til nye vedtægter for Vejleauget af 2005.  (Vedtægter for Vejlaug )

 

 

 

 

 

 

3.

Forslag 1:

Generalforsamlingen udtrykker mistillid til formanden for Grundejerforeningen og Vejlauget Leif S. Andersen

Forslag 2:

Generalforsamlingen udtrykker mistillid til kasserer for Grundejerforeningen og Vejlauget Karsten Ransby Nielsen

Bemærkninger/begrundelser (skal også med på hjemmesiden)

Jeg vil komme med 2 oplæg til drøftelse om emner som samarbejde, troværdighed, loyalitet, bestyrelsens adfærd, åbenhed m.m. da jeg mener disse begreber er essentielle ifm. bestyrelsesarbejde og kommunikation mellem bestyrelse og øvrige medlemmer i  grundejerforeningen. De sidste 3 år har der efter min mening været et dårligt samarbejde.

Sidste år opfordrede bestyrelsen os til at komme med forslag til debat, men emnerne passede åbenbart ikke et flertal i bestyrelsen, da undertegnede ikke kunne bevilges taletid, og I slettede tilbuddet om at komme med input. Endvidere standsede et medlem af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning på grund af bestyrelsens adfærd, jf. et skriv på Facebook. Undertegnedes taletid blev også uberettiget inddraget ifm. generalforsamlingen i 2022.

Ovenstående viser med al tydelighed, at emnerne er vigtige. Det er derfor nødvendigt, at der skal være god tid og ro til at diskutere nævnte punkter. Enhver bestyrelse skal stå på mål for deres adfærd/handlemåde

Jeg vil gerne have bekræftelse på modtagelse af forslagene. Forslagene SKAL fastholdes uagtet, at formanden og kassereren er på valg.

Med venlig hilsen

Knud Kølbæk

Bilag til Nyhedsbrev fra Vejlauget!

februar 21, 2024

Her er de i Nyhedsbrevet omtalte bilag:

Notat vedr. de naermere betingelser for etablering vandafldningsforantaltning efter vandlobsloven.docx

Klipning-af-træer

Med venlig hilsen

Leif S. Andersen

Formand

 

 

 

Slutning på en træls sag der efter 4 mdr. desværre endte negativ!

januar 8, 2024

OPTAGELSE I VEJLAUGET?

Efter opstart den 18/7-23 på frivillig tilslutning til Vejlauget for de sommerhuse på Granvej der ikke har været medlem af Vejlauget, har bestyrelsen for Vejlauget besluttet at indstille til Årgabs Bestyrelse nu efter 4 mdr. venten, med meget bøvl og besvær sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune, for at få den sidste sommerhusejer til at tilslutte sig, det lykkedes ikke!

MEN:

Resultatet er nu at alle øvrige har givet positiv tilbagemelding!

PÅ:

Granvej 7 – 23 (9 deltagere) og Granvej 27 – 37 (7 deltagere);

Som så hermed tilbydes optagelse i Vejlauget pr. 1.januar 2024.

Engangsbeløbet på: 1.406,25 kr. pr. sommerhus bedes indbetalt på vores konto i Nordea:

Senest: Fredag den 8.december 2023!

Med venlig hilsen

og tak for Jeres hurtige tilbagemelding.

Leif Steen Andersen – mobil: 2277 5276                Karsten Ransby Nielsen – mobil: 4046 0634

Formand for Årgabs Vejlaug af 2005                                 Kasserer for Årgabs Vejlaug af 2005

Udsendt til alle!

januar 8, 2024

Har du ikke modtaget denne mail så kontakt kassereren!

Kære Sommerhusejer(e),

Et lidt forsinket ønske om et Godt Nytår!

Vi håber du/I forsat vil støtte vores arbejde i Grundejerforeningen Årgab af 1976?

På grund af EU`s persondataforordning (GDPR), hvilket betyder at Ringkøbing-Skjern Kommune IKKE længere vil oplyse hvem der ejer sommerhusene, så nu bruger vi kun mail (Husk at meddele evt. ændringer)!

Det betyder, at vi sender denne mail med ønsket om, at I vil være venlige og indbetale kontingentet for 2024 på 100,- kr. via Jeres netbank, senest den 1.april 2024.

Vejledning:

Navn/kendenavn:  Årgab af 1976

Reg. Nr.:  5545

Kontonr.: 3486 220 774

Beløb: 100,00 kr.

Tekst til beløbsmodtager: Sommerhusadressen – (MEGET vigtigt)

Husk også at tilmelde Jer Nyhedsbrevet på vores hjemmeside: https://aargab76.dk/

Med venlig hilsen

Karsten Ransby Nielsen (Kasserer)

Mobil: 4046 0634

Dagsorden for generalforsamlingerne er medsendt som bilag. Indkomne forslag til Generalforsamlingerne vil blive bekendtgjort på vores hjemmeside (bl.a. nye vedtægter) senest den 12.april 2024.

HUSK at sætte dette klistermærke på din postkasse!

 

Vesterhav Syd-møller

november 16, 2023

Hej Alle

Man turde næsten ikke tro på det, men man må sige arbejdet har båren frugt.

Jeg mener denne information skal udsendes til vores medlemsforeninger med kraftig opfordring til, at informationen udsendes til alle grundejere, så vil alle være informeret, og de kan forholde sig til at søge.

Super når ting lykkes.

Tage Schmidt

Sammenslutningen

 

                     

Beskyt klitterne!

november 15, 2023

Som alle kan se, slider det i disse år hårdt på klitterne langs kysten, herunder på Klitten. Flere og flere besøger området, helårsturismen er stærkt stigende. Desværre er det ikke alle gæster, som “behandler klitterne ordentligt”.

Sammenslutningen har lagt to A4-sider på hjemmesiden, som er velegnede til ophængning i sommerhuse. Siderne har få gode råd til adfærd i klitterne.

Se: Færdsel i klitterne.

Siderne vil også blive sendt til udlejningsbureauerne.

Siderne skal ses som et supplement til de brochurer om beskyttelse af klitterne, som tidligere er udarbejdet, og som også ligger på hjemmesiden.

Adgang for renovationsbilen!

oktober 26, 2023

Ringkøbing-Skjern Kommune sendte i august måned en henvendelse til Sammenslutningen om adgang for renovationsbilen til sommerhuse. På Sammenslutningens hjemmeside kan du læse henvendelsen – se : Dagrenovation/affaldsorientering

I henvendelsen indgår en skitse, der viser en bredde på 5 m og en højde på 4,2 m.

Sammenslutningen har holdt møde med Ringkøbing-Skjern Kommune om henvendelsen. På baggrund af mødet skal målene for afgangsvejen ændres til 4 m i bredden og 4 m i højden – se skitse her:

Giv os et praj – Ringkøbing-Skjern Kommune

Hvis du vil gøre Ringkøbing-Skjern Kommune opmærksom på et problem, kan du gøre det på kommunens hjemmeside: Giv os et praj

Besøg Sammenslutningens hjemmeside : Velkommen til hjemmesiden

 

Trist nyhed fra Vejlauget:

september 5, 2023

Det drejer sig om den del af Granvej som p.t. ikke er en del af Vejlauget, og som vi har tilbudt optagelse, for en pris af 980 kr. pr. sommerhus (23 stk.)

Det er IKKE let at være frivillig arbejdskraft i en forening!

Hej igen,

Status fredag den 1.september:

Svar:

Ja: 22

Nej: 1

Sidste frist var fredag den 25.august 2023!

Da tilbuddet kræver 100% tilslutning:

ER vi er nødt til at droppe vores tilbud, og betale RSKS-kommune for at foretage et Vejsyn. Udgift for Vejlauget mellem 4 – 6.000 kr. for denne opgave som Kommunen vil opkræve, det er penge vi hellere ville have brugt på vejvedligehold.

Dette Vejsyn ender højst sandsynligt med en kendelse, hvori I så bliver tvungne medlemmer af Vejlauget.

Jeg agter at tage kontakt til RKSK-kommune snarest, og vi må se hvornår kommunen har tid til et Vejsyn.

Alle 23 ejere vil blive indkaldt, selv om det kun er 1 grundejer der siger nej til deltagelse i projektet!

Med venlig hilsen

Leif S. Andersen

Formand

NB. De 3 der har indbetalt 980 kr. bedes fremsende et kontonummer til kassereren, så han kan returnere det indbetalt beløb, tak!”

Kontingent 2024

juli 24, 2023

Hej alle,

Som vedtaget på vores Generalforsamling er kontingentet til Grundejerforeningen i 2024, der opkræves primo februar 2024 via mail nedsat til kun:

100 kr.! 

Til gengæld er kontingentet til Vejlauget steget til: 650 kr. for 2024 og det opkræves via Ejendomsskattebilletten!

Med venlig hilsen

Karsten Ransby Nielsen

Kasserer

NB. Kun 4 “mangler” at betale for 2023!