Nyt i sagen om § 3 jord

Lodsejere får lov at bygge på paragraf 3-jord – bare der ikke er markfirben

  Læs hele artiklen her: Lodsejere får lov at bygge på paragraf 3

Med venlig hilsen

p.b.v.

Leif S. Andersen