Stop for vedligeholdelse af Vestkystruten/Vestkyststien

Påtænkt stop for kommunal vedligehold af grusbelægninger på Vestkystruten, hvor den forløber på private fællesveje

Ringkøbing-Skjern Kommune har i brev anmodet Sammenslutningen om udtalelse vedr. påtænkt stop for kommunal vedligehold af grusbelægninger på Vestkystruten, hvor den forløber på private fællesveje.

Sammenslutningen har i brev den 4.1.2023 afgivet høringssvar. I Sammenslutningens brev står der bl.a.:

Det er vigtigt for at fastholde Vestkystruten som det store aktiv for turismen, at der sker en ensartet og cyklistvenlig vedligeholdelse på alle strækningerne af de private fællesveje, inkl. støvdæmpning! Vi har desværre konstateret, at kommunen i de senere år tilsyneladende ikke har efterlevet den oprindelige målsætning for vedligeholdelse i sommerperioden.

Vi er klar over, at aftalen oprindelig er indgået med Holmslands kommune, der ved kommunalreformen i 2007 indgik i den nye Ringkøbing-Skjern kommune. Det var et grundlæggende princip bag kommunalreformen, at de nye kommuner skulle “vedstå arv og gæld” fra de gamle kommuner. Derfor bør det fortsat være kommunen, som skal forestå vedligeholdelse af Vestkystruten som aftalt i den gamle kommune.”

“Sammenslutningen vil kraftigt opfordre kommunen til fortsat at vedstå aftalerne omkring Vestkystrutens vedligeholdelse på de private fællesveje. Vi står til rådighed for yderligere oplysninger og deltager gerne i et møde med kommunens politisk ansvarlige udvalg”.

På Sammenslutningens hjemmeside kan du læse brevet fra Ringkøbing-Skjern Kommune og hele Sammenslutningens høringssvar. Derudover kan du læse om “historikken”. Se: Vestkyststien

Med venlig hilsen

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit