Ulovlig administration af Naturbeskyttelseslovens § 3!

Fra Sammenslutningens hjemmeside:

§ 3 i LNB – “Sommerhussagen”

Med venlig hilsen

Leif S. Andersen

Formand

  • Medlem af Sammenslutningens Bestyrelse.