VEJLAUG

Vejlauget for Tingodden, Søholmvej og Mettes Bjerg blev stiftet den 23. april 2005. Siden 1. januar 2006 har Vejlauget stået for vedligholdelsen af ovennævnte veje.

Vejlauget er blevet udvidet med Granvej 32 - 64, Præstegårdsvej og Præstestien (efter godkendelse på Årgabs Generalforsamling den 23.04.2016)

Vejlauget er blevet udvidet med Snerlevej
(efter godkendelse på Årgabs Generalforsamling den 13.05.1017)

Vejlauget er bleget udvidet med Karen Brands Vej 101 – 131
(efter godkendelse på Årgabs Generalforsamling den 28.04.2018)

Vejlauget er udvidet Karen Brands Vej 143 - 155 (efter godkendelse på Årgabs Generalforsamling den 07.05.2022)

Vejlauget holder normalt sin ordinære generalforsamling i forlængelse af Grundejerforeningens.

Der kan rettes henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne, hvis der er behov for vedligeholdelse af vejene.

Optagelse i Vejlauget

Man kan til generalforsamling i Grundejerforeningen Årgab af 1976 stille forslag om optagelse i Vejlauget.

Forslaget skal underskrives af samtlige grundejere, og vejen skal godkendes til overtagelse af PJP.

Hver grundejer udfylder et skema, der giver kommunen godkendelse til at opkræve kontingent til vejlauget.

VEDTÆGTER: Vedtægter for Vejlaug (04.09.2021)

Bestyrelse:

Leif S. Andersen, formand (dolea@mail.tele.dk), Mobil: 2277 5276
Karsten R. Nielsen, kasserer (
aargab1976@stofanet.dk),                  Mobil.: 4046 0634                                                     

Kim Morgenstjerne (Kimmorgenstjerne@privat.dk) Mobil: 5133 8487

 

Suppleant og Revisorer                            

Ib Stæhr (supl.)

Jan Hedegaard (Revisor)

Inge Marie Jensen (Revisor)