Velkommen til VESTKYSTEN

Hermed fra Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit: Praktisk information

Med venlig hilsen

Årgabs bestyrelsesmedlem i Sammenslutningen

Leif S. Andersen

Formand for Årgab af 1976 og Vejlauget af 2005