Visioner/arbejdsdrøftelse!

På bestyrelsesmødet søndag den 23.oktober 2022, drøftede vi emnet:

Visioner/arbejdsdrøftelse

Primært med henblik på hvordan Grundejerforeningens generalforsamlinger bruges/kan bruges til mere ”brede” debatter og drøftelser om ting der ligger medlemmerne på sinde her og nu, samt i fremtiden.

Så har I/du nogle gode ”input” så send det til:

Aksel Nielsen på mail:

tanddyr@gmail.com (senest den 1.maj 2023), tak.

Disse input vil så blive fremlagt, som oplæg til en debat under Formandens beretning.

Skulle dette så munde ud i et ønske om, at emnet bliver et fast punkt på vores generalforsamling(er), kan det så vedtages under punkt 5 (Indkomne forslag).

 

Med venlig hilsen

Karsten Ransby Nielsen

p.b.v

Kasserer.