Vesterhav Syd-møller

Hej Alle

Man turde næsten ikke tro på det, men man må sige arbejdet har båren frugt.

Jeg mener denne information skal udsendes til vores medlemsforeninger med kraftig opfordring til, at informationen udsendes til alle grundejere, så vil alle være informeret, og de kan forholde sig til at søge.

Super når ting lykkes.

Tage Schmidt

Sammenslutningen