Skip to content

Bestyrelse

BESTYRELSE

Bestyrelsen i Grundejerforeningen.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Årgab af 1976 består af 5 medlemmer med 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

I lige år vælges 2 og i ulige år 3 medlemmer. De to suppleanter vælges for et år ad gangen.

Bestyrelse:

Knud Kølbæk, formand (kk35@live.dk), Mobil:4116 7455
Karsten R. Nielsen, kasserer (aargab1976@stofanet.dk), : Mobil: 4046 0634
Annemette Madsen, sekretær (annemette2107@gmail.com)

Kristen Fjord Tarbensen, næstformand (tarbensen@mail.dk)
Leif Andersen, formand for Vejlauget(dolea@mail.tele.dk), Mobil: 2277 5276

Suppleanter:

Hans Peter Sørensen

Erik Gamrath

Revisorer:

Margit Nielsen
Inge Marie Jensen

Revisorsuppleant:

Kim Morgenstjerne