Bestyrelse

BESTYRELSE

Bestyrelsen i Grundejerforeningen.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Årgab af 1976 består af 5 medlemmer med 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

I lige år vælges 2 og i ulige år 3 medlemmer. De to suppleanter vælges for et år ad gangen.

Bestyrelse:

Leif Andersen, formand (dolea@mail.tele.dk), Mobil: 2277 5276
Karsten R. Nielsen, kasserer (aargab1976@stofanet.dk), : Mobil: 4046 0634
Hans Peter Sørensen, sekretær (hps169@gmail.com), Mobil: 2129 0334

Kristen Fjord Tarbensen, næstformand (tarbensen@mail.dk) Mobil: 2168 1403
Aksel Hansen (tanddyr@gmail.com), Mobil: 4011 9029  

Suppleanter:

  1. Kim Morgenstjerne
  2. Hanne Kvist Jensen

Revisorer:

Jan Hedegaard
Inge Marie Jensen

Revisorsuppleant:

Helle Buch