Beskyt klitterne!

Som alle kan se, slider det i disse år hårdt på klitterne langs kysten, herunder på Klitten. Flere og flere besøger området, helårsturismen er stærkt stigende. Desværre er det ikke alle gæster, som “behandler klitterne ordentligt”.

Sammenslutningen har lagt to A4-sider på hjemmesiden, som er velegnede til ophængning i sommerhuse. Siderne har få gode råd til adfærd i klitterne.

Se: Færdsel i klitterne.

Siderne vil også blive sendt til udlejningsbureauerne.

Siderne skal ses som et supplement til de brochurer om beskyttelse af klitterne, som tidligere er udarbejdet, og som også ligger på hjemmesiden.