Drænforslag A.

Til orientering! Som formanden nævnte på generalforsamlingen den 4. september 2021, har der eksisteret drænforslag A, B og C. Knud Kølbæk orienterede om forslag C på generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i dag i Sdr. Omme, besluttet at orientere om forslag A. Med venlig hilsen Annemette, Fjord, Leif og Karsten. Forslag…

Læs mere

En gæv jyde går fra borde.

Efter mere end 22 år i bestyrelsen for Grundejerforeningen Aargab af 1976, har Annemette Madsen, besluttet at sælge sit sommerhus og dermed desværre at udtræde af bestyrelsen. Vi beklager meget tabet, men forstår Annemette`s beslutning! Tusind tak for en altid super flot indsats gennem de mange referater du har skrevet som vores dygtige sekretær. Vi…

Læs mere

Nyt i sagen om § 3 jord

Lodsejere får lov at bygge på paragraf 3-jord – bare der ikke er markfirben   Læs hele artiklen her: Lodsejere får lov at bygge på paragraf 3 Med venlig hilsen p.b.v. Leif S. Andersen

Læs mere

Resultatet af forbrugervalget 2021 til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

Kære alle Der afholdes valg til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S og Sammenslutningen ønsker fortsat at være repræsenteret i bestyrelsen! Stemmeoptælling er afsluttet:  Se referatet fra Valgudvalget: Referat Valgudvalgsmøde 25.10.21 Valgresultatet blev: 1 Leif Steen Andersen  med 114 stemmer. 2 Jesper Clausen med 106 stemmer. Leif Steen Andersen der også sidder i Aargab af 1976`s bestyrelse, samt…

Læs mere

Generalforsamling 2022

Til alle medlemmer! Grundejerforeningen Aargab af 1976 og Vejlauget afholder generalforsamlingerne: Lørdag den 7. Maj 2022, kl. 9.30 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2 B i Hvide Sande Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Læs mere

Næste skridt i affaldsordning besluttet – NYT!

Her kan du læse hvad Ringkøbing-Skjern Kommune har besluttet, klik her: Ny affaldsordning            Sådan ser din kommende affaldsspand ud                                                 Poul Osmundsen polo@dbrs.dk SÅDAN SER DEN SKRALDESPAND…

Læs mere

Nyt fra Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit

På årsmødet lørdag den 28.august 2021 fik Grundejerforeningen Årgab af 1976 valgt Leif S. Andersen ind i Forretningsudvalget. Annemette Madsen blev genvalgt som revisor. Senere er Leif S. Andersen også blevet opstillet til forbrugervalg til bestyrelsen for Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. Dejligt at Årgab af 1976 er repræsenteret.  

Læs mere

Velkomstbrochurer

Sammenslutningen af sommerhusejere har i samarbejde med RKSK udarbejdet brochurer på dansk og tysk. Vi opfordrer til at brochurerne opsættes/forefindes i jeres sommerhus Velkommen 2021 – Dansk Velkommen 2021 – Tysk  

Læs mere

Status dræning m.m.

formandens kommentarer Tingodden nord og syd skitseprojekt tingodden beskrivelse tingodden 2021 – kort      

Læs mere