Trist nyhed fra Vejlauget:

Det drejer sig om den del af Granvej som p.t. ikke er en del af Vejlauget, og som vi har tilbudt optagelse, for en pris af 980 kr. pr. sommerhus (23 stk.)

Det er IKKE let at være frivillig arbejdskraft i en forening!

Hej igen,

Status fredag den 1.september:

Svar:

Ja: 22

Nej: 1

Sidste frist var fredag den 25.august 2023!

Da tilbuddet kræver 100% tilslutning:

ER vi er nødt til at droppe vores tilbud, og betale RSKS-kommune for at foretage et Vejsyn. Udgift for Vejlauget mellem 4 – 6.000 kr. for denne opgave som Kommunen vil opkræve, det er penge vi hellere ville have brugt på vejvedligehold.

Dette Vejsyn ender højst sandsynligt med en kendelse, hvori I så bliver tvungne medlemmer af Vejlauget.

Jeg agter at tage kontakt til RKSK-kommune snarest, og vi må se hvornår kommunen har tid til et Vejsyn.

Alle 23 ejere vil blive indkaldt, selv om det kun er 1 grundejer der siger nej til deltagelse i projektet!

Med venlig hilsen

Leif S. Andersen

Formand

NB. De 3 der har indbetalt 980 kr. bedes fremsende et kontonummer til kassereren, så han kan returnere det indbetalt beløb, tak!”