Grundejerforeningen Årgab af 1976


Grundejerforeningen Årgab af 1976 er en forening af sommerhusgrundejere i Årgab. Foreningens formål er at varetage sommerhusgrundejernes interesser i almindelighed. Grundejerforeningens vedtægter (11.05.2013)


NYHEDER

 

Manus til klage
Manus til klage til brug for Grundejerforeningen, samt øvrige, som måtte være enig i teksten.
10.01.2017

Orientering om kystnære vindmøller

Havmøllepark Vesterhav Syd
Tilladelse til opførelse af havmølleparker samt klagevejledning
Klage sendes til Energiklagenævnet
Toldboden 2
8800 Viborg
e-mail ekn@ekn.dk
Hjemmeside www.ekn.dk
06.01.2017


Status for fibernet
20
.12.2016


Kom af med asbest og eternit
02.12.2016


Klipning af levende hegn langs vej

Cykelsti langs landevejen
Grundejerne langs landevejen skal være opmærksomme på, at der etableres drænrør under cykelstien til vandløb, så de ikke senere får oversvømmelse på grundene.
30.10.2016


Orintereing om mulighed for fibernet til Grundejerforningen Årgab af 1976

Waoo Fritid Fibernet - få fremtidssikret Internet og TV (opdateret 17.11.2016)
Ved problemer med filen, klik 
side1 side2 side3 side4 side5 side6 side7 side8
eller download  zip-fil

Bestilling af Waoo Internet
(opdateret 17.11.2016)
26.09.2016


Forslag til udpegning af §3-vandløb
08.09.2016


Hanne (klitfoged) vil i sep/okt udlægge kvas/gran i vindhullerne fra vestsiden af klitterne mellem/ved nedgange 30 og 31.
02.09.2016


Høring om større sommerhuse i ikke lokalplanlagte sommerhusområder

Kort over området


Da Grundejerforeningens indsigelse kun tæller som én, opfordres I alle til at gøre indsigelse mod planen om sommerhuse på op til 180 m2.


LInk til RKSKs hjemmeside vedr. kommunens høring om større sommerhuse
http://www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/kommuneplan-lokalplaner-og-varmeplaner/2016/august/hoering-om-stoerre-sommerhuse-i-ikke-lokalplanlagte-sommerhusomraader

LInk til RKSKs mere detaljerede kort over lokalplaner, kommuneplaner m. m.
Bemærk, at områderne i spil er mærket 58so001.
Tast på plus for at forstørre området.
http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2/#/3292

01.09.2016


Referat af klitsyn den 11.05.2016
13.05.2016


Rabat til grundejerforeningens medlemmer hos OPTIMERA
04.05.2016


Brev til Teknik- og Miljøudvalget ang. forhøjelse af bebyggelsesprocenten
Forslag til generalforsamlingen af Lise Marie Thomsen

04.04.2016


Stierne 28, 29 og 30 nedlægges på grund af nedstyrtningsfare.
Politimyndigheden er underrettet.

24
.03.2016


Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens svar på Grundejerforeningens henvendelse om kystbeskyttelse.
27.01.2016


Udskiftning af elmålere
RAH har netop meddelt, at man er startet med udskiftningen af elmålere ved Hegnet i syd og regner med at nå op til Hvide Sande i slutningen af marts 2016.
09.12.2015


Tømningskalender for 2016


Gamle nyheder 2016

Gamle nyheder 2015

Gamle nyheder 2014

Gamle nyheder 2013

 

 

[Forside] [Generalforsamling] [Bestyrelse] [Medlemskab] [Vejlaug] [Kontakt] [Nyttige links]

 


Sidst opdateret 
10. January 2017