Trist nyhed fra Vejlauget:

Det drejer sig om den del af Granvej som p.t. ikke er en del af Vejlauget, og som vi har tilbudt optagelse, for en pris af 980 kr. pr. sommerhus (23 stk.) Det er IKKE let at være frivillig arbejdskraft i en forening! “Hej igen, Status fredag den 1.september: Svar: Ja: 22 Nej: 1 Sidste…

Læs mere

Kontingent 2024

Hej alle, Som vedtaget på vores Generalforsamling er kontingentet til Grundejerforeningen i 2024, der opkræves primo februar 2024 via mail nedsat til kun: 100 kr.!  Til gengæld er kontingentet til Vejlauget steget til: 650 kr. for 2024 og det opkræves via Ejendomsskattebilletten! Med venlig hilsen Karsten Ransby Nielsen Kasserer NB. Kun 4 “mangler” at betale…

Læs mere

Fra Sekretæren:

Til alle medlemmerne, Hermed opfyldes et ønske fra Generalforsamlingerne til “DE GAMLE SURE MÆND”: Referater fra vores sidst afholdte bestyrelsesmøder: Aargab1976.11.06.23 Vejlaug 11.06.2023                                                               Med…

Læs mere

Fra Generalforsamlingerne: Lørdag den 13.maj 2023.

Referatet: Generalforsamlingsreferater 2023 NOTAT – om den nærmere adgang til at iværksætte et konkret dræningsprojekt ved Tingodden efter vandløbsoven samt finansering heraf og omkostfordeling Kort om sagens baggrund To grundejere ved vejen Tingodden syd for Hvide Sande har indhentet foreløbigt tilbud på etablering af vandafledningsforanstaltninger efter vandløbsloven i området omkring Tingodden med henblik på etablering…

Læs mere

Fremtidig vedligeholdelse af Vestkyststien

Sammenslutningen er af den opfattelse, at Ringkøbing-Skjern Kommune løber fra sin forpligtelse til at vedligeholde Vestkyststien. Se Sammenslutningens brev til Ringkøbing-Skjern Kommune her: Vestkyststien. Med venlig hilsen Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit

Læs mere

Forslag til generalforsamlingen d. 13.5.2023 fra Knud Kølbæk.

Jeg har tidligere sendt forslag vedr. Pkt. 5.2 og sender det hermed igen med en lille udvidelse:(samarbejde/åbenhed) Visioner/arbejdsdrøftelser: “Primært med henblik på hvordan Grundejerforeningens generalforsamlinger bruges/kan bruges til mere “brede” debatter og drøftelser om ting der ligger medlemmerne på sinde her og nu, samt i fremtiden. “Disse input vil så blive fremlagt, som oplæg til…

Læs mere

Generelle betragtninger om ulovlige byggerier

ALLE MEDLEMMER ØNSKES HERMED ET FORSINKET GODT NYTÅR! Vi har fra Sammenslutningen modtaget følgende: Sammenslutningen ønsker alle grundejerforeninger et godt nytår. Tak for samarbejdet i 2022 – vi ser frem til samarbejdet i 2023. Generelle betragtninger om ulovlige byggerier Emnet “ulovlige byggerier” blev berørt på Sammenslutningens årsmøde i 2022, og emnet har også været omtalt…

Læs mere